Svinpest hotar länets grisar

Den växande vildsvinsstammen i länet innebär också att risken för att den fruktade svinpesten ska bryta ut ökar menar vildsvinsforskaren Johan Truvé. Och smittade vildsvin innebär en stor fara för landets grisuppfödare, i och med att pesten lätt kan överföras till tamgrisar.

Masslakt, avspärrade gårdar och enorma ekonomiska förluster. Ja, det skulle kunna bli några av följderna om svinpesten bröt ut i Sverige. I Tyskland hade man för bara några månader sedan ett av flera utbrott i landet, och där har många av tamgrisarna smittats av just vildsvinen.

Pesten kan överföras direkt mellan djuren men även genom föremål och människor. Den är oerhört smittsam och kan även överleva länge i mat.

Och just kontakt mellan vildsvinen och smittat kött menar de vi talat med tror skulle kunna vara en smittoväg till Sverige och djuren här, som än så länge klarat sig. Men stammen växer och därmed alltså även riskerna.