Svårt att få ersättning från Vägverket

Trafikanter som drabbas av skador på vägarna kan begära skadestånd av Vägverket. Men problemen med att bevisa hur skadorna gått till leder till att få ersättningar betalas ut. Enligt Tommy Rastas som är jurist hos Motormännens riksförbund bör Vägverket omtolka skadeståndslagen så att fler personen kan få ersättning.

Det är svårt att bevisa att Vägverket ska betala skadestånd till trafikanter som råkat ut för en olycka på vägen. Som vi rapporterade i morse så leder endast två av tio skadeanmälningar till ersättning.

Bevisbördan ligger på alltid trafikanten som måste intervjua vittnen och fotografera gropar i vägbanan för att det ska bli något skadestånd. Men det är få som lägger ner så mycket tid på sina bilskador.

Därför tycker Tommy Rastas, jurist på Motormännens riksförbund att Vägverket borde ändra på sina snäva tolkningar av skadeståndslagen så att fler bilister kan få rätt.