Vagnhäradspar vill inte ha endurobana

Ett par boende i Vagnhärad har överklagat Trosa kommuns beslut att låta Hedeby Motorcykelklubb anlägga en endurobana vid Korslöst sopstation i Vagnhärad.

Paret, som bor i närheten av den planerade banan, menar att det kommer att bli för mycket buller från motorcyklarna.

Kommunen anser att riktvärdena för buller inte kommer att överskridas vid bostäderna i närheten av banan, trots att det redan finns bullerframkallande verksamheter i området som skjutbanor och vägar. Det har gjorts bulleruträkningas som visar att gränsvärden inte överskrids.