USA hindrar vapenexport från Eskilstuna

Bofors Dynamics i Eskilstuna är ett av de svenska företag som påverkas av att USA förbjudit försäljning av vapen och ammunition som innehåller amerikanska komponenter till Venezuela. Eskilstunafabriken får till exempel inte sälja ammunition till storsäljaren, granatgeväret Carl-Gustaf, till Venezuela.

- Venezuela är ett viktigt kundland för oss i Sydamerika där vi har haft affärer under många år, säger Anders Florenius som är informationsdirektör vid Saab Bofors Dynamics.

- När det gäller Robot 70 och ammunition till Carl-Gustaf så innehåller de amerikanska komponenter, vilket då omöjliggör en vidare försäljning så länge det här embargot är i kraft, fortsätter han.

Påverkar det här er och sysselsättning i Eskilstuna?

- Jag kan inte se att det påverkar någonting. Just nu så har vi inte några affärer i pipeline med Venezuela. Men om embargot blir långvarigt så kan det ha viss inverkan. Det är svårt att kvantifiera både i pengar och i arbetstillfällen.