Lätt att ta MC-kort i Sörmland

Sörmland tillhör de län där det är lättast att ta MC-körkort eller så övar de sörmländska motorcyklisterna ovanligt flitigt inför uppkörningen. Bara drygt var femte kuggades på uppkörningen under första halvåret i år.

Det kan jämföras med Uppsala och Kalmar län där nästan var annan kuggades under samma period.

Det framgår av en sammanställning som Vägverket gjort åt nyhetsbyrån Siren.