Snabbare bidrag för byte av oljepanna

De sörmländska husägarnas intresse av att söka bidrag för att byta sin oljepanna till miljövänligare alternativ överträffar alla förväntningar. Tidigare var det osäkert om länsstyrelsen skulle kunna betala ut bidrag i den takt som husägarna ansökte. Men nu har reglerna ändrats så att alla som sökt kan få sina pengar redan i år.