Kommunerna tar emot få flyktingar

Kommunerna gör en helt annan bedömning än Integrationsverket, av hur många flyktingar deras bostadsmarknad och arbetsmarknad klarar av att integrera. Problemet har blivit tydligare nu sen den nya, tillfälliga asyllagen infördes.

Integrationsverket har skrivit till 226 kommuner som de anser skulle kunna ta emot fler flyktingar än vad de gör i dag. Men av de kommuner som har svarat säger en tredjedel blankt nej till det här. De andra kan tänka sig att ta emot ett färre antal.