Kolerabakterien i Sörmländska badvatten

Igår bekräftades det tredje fallet av kolera i sommar i Sverige. Tidigare har två äldre män i Blekinge insjuknat och nu har också en kvinna från samma län blivit sjuk. Den som smittas kan avlida inom några timmar. Bakterien finns även i Mälaren och vid Sörmlandskusten.

Docent Stefan Bertilsson är vattenforskare vid Uppsala universitet och har med sitt forsknings-lag hittat kolera-bakterier såväl vid Sörmlandskusten som i Mälaren. Han säger att det kan vara värmen och det stillastående vattnet under sommaren som kunnat göra att bakterierna blivit en hälsorisk.

Reporter Michael Berwick
michael.berwick@sr.se