Lång väntan på föräldrapenning

Många föräldrar vill ta ut föräldrapenning under sommaren. Men det tar två månader innan försäkringskassan i Sörmland betalar ut några pengar. Och nu blir kassan nedringt av upprörda föräldrar. Det skriver tidningen Folket.

I vanliga fall tar det bara en månad från ansökan till dessa föräldrapenningen betalas ut men under sommaren har väntetiden fördubblats.

Och många upprörda föräldrar som är beroende av pengarna för att betala sina räkningar hör just nu av sig till försäkringskassan.

Det säger Yvonne Moche, enhetschef på försäkringskassan i Sörmland till tidningen Folket.

Förseningarna beror på att många vill ta ut sin föräldrapenning under den här tiden på året samtidigt som försäkringskassan har mindre personal under semestrarna.