Ängens dag firas för att bevara mångfald

Den svenska ängen är hotad i och med att det svenska jordbruket förändrats och därför firas idag ”Ängens dag” på ett hundratal platser runt om i landet i regi av Svenska Naturskyddsförenigen.

I länet uppmärksammas det här bland annat av Trosabyggdens Naturskyddsförening som idag ska slå och räfsa gräs på Kråmö naturreservat i Trosa skärgård. Anledningen till att man vill bevara ängen är att det finns en särskild flora och fauna där, det handlar enligt SNF om att behålla en biologisk mångfald.