Sörmländska järnvägsbyggnader rivs

Banverket har fått i uppdrag av regeringen att så snabbt som möjligt göra sig av med närmare 1 000 järnvägsbyggnader runt om i landet. Banverket ska försöka sälja de hus som går men de flesta kommer att rivas. I Sörmland ska trettio järnvägsbyggnader och sju stationshus nu att antingen rivas eller säljas.

Den svenska järnvägen firar 150-årsjubileum i år. Samtidigt tycks den gamla stationshusepoken vara över.
-Banverket ska försöka sälja de hus som går att sälja, de som är i för dåligt skick kommer att rivas, säger Kent Carlsson, fastighetsförvaltare på Banverket.

Ett problem är att stationshusen ligger nära järnvägsspåren. Att använda dem som bostadshus blir en säkerhetsrisk när snabbtågen rusar förbi med alltför höga bullernivåer som följd, menar Banverket.

En fastighetsinventering av landets fem banregioner har genomförts tillsammans med Riksantikvarieämbetet för att ta reda på vilka byggnader som kan vara av värde att bevara.