Framtida brist på byggingenjörer väntar

Efter att intresset för ingenjörsutbildningarna på Mälardalens Högskola varit lågt under några år, märks nu ett ökat intresse. Inför höststarten så är många platser fyllda men det görs fortfarande antagningar på dem. Men de tidigare årens bristande intresse kommer att få konsekvenser. Det säger Johan Grufman, rekryteringsansvarig på Mälardalens Högskola.

Johan Grufman, rekryteringsansvarig på Mälardalens Högskola, menar att man kommer att få ett större behov än det finns tillgång under några år på till exempel byggingenjörer.

Andra bristyrken på ingenjörsidan är enligt SACO högskoleingenjörer och civilingenjörer. Men Johan Grufman tycker man ska välja utbildning efter intresse och inte efter vart det finns brist på arbetare.

Reporter Victoria Holmgren
victoria.homgren@sr.se