"Svårt för konsumenter att hävda sin rätt"

Till hösten ska det bli lättare att vara konsument i Nyköping, det ska Nyköpings konsumentgrupp se till. En hemsida och studiecirklar kommer att starta till hösten för att hjälpa Nyköpings komsumenter. Det har nämligen blivit svårare att vara konsument menar Dag Levinsson, ordförande i Nyköpings konsumentgrupp.

Enligt Dag Levinsson, ordförande i Nyköpings konsumentgrupp, är det vanligt med felmärkningar i butikerna och det är en av frågorna som konsumentgruppen driver. Konsumentgruppen har enligt Levinsson genom sina medlemsorganisationer möjlighet att nå ut till 6000 personer och kan på så sätt bli en stark påtryckarmotor i konsumentfrågor.

Nu ska alltså dom här frågorna nå ut bättre till Nyköpingsborna till hösten kommer gruppens hemsida där allmänheten ska kunna ta del av gruppens arbete och samtidigt startar man också två olika studiecirklar en cirkel i kosumentlagstiftning och en om hur man kan påverka som konsument.

Konsumentgruppen har funnits i tio år och dag Levinsson menar att livet som konsument har ändrats med tiden. Vi har idag mer pengar att röra oss med säger han och det har blivit svårare för konsumenterna att hävda sina rättigheter.

Reporter Malin Marcko
malin.marcko@sr.se