Strängnäs klarar inte flyktingströmmen

Strängnäs kommun kommer inte att kunna ta emot det antal flyktingar som man avtalat med integrationsverket.

I våras sa kommunen ja till att öka flyktingmottagandet efter integrationsverkets begäran. Tidigare tog man emot 40 personer, nu har man ökat till 100 personer. Något som man alltså inte klarar.

Integrationssamordnaren Mia Gellerskog på kommunen säger till Strängnäs tidning att det inte är realistiskt med tanke på svårigheterna kommunen har med att få fram lediga bostäder.