Katrineholm återinför konsumetvägledare

Sedan årsskiftet har Katrineholms kommun inte någon konsumentvägledare eftersom kommunen ville spara pengar. Men nu ska man enligt ett politiskt förslag återinrätta tjänsten igen. Anledningen är att det är såpass många kommuninvånare som hör av sig till kommunen och vill ha hjälp i konsumentfrågor. Servicenämndens ordförande i Katrineholms kommun säger till Katrineholms Kuriren att dagens situation inte är hållbar. Slutgiltigt beslut i frågan ska tas nästa månad.