Kommun oense med Länsstyrelsen

Länsstyrelsen menar att företaget Kilenkrysset i Strängnäs gjort sig skyldiga till miljöbrott sedan man schaktat bort stora mängder jord från Gorsingeskogen i Strängnäs. Något som företaget inte hade tillstånd för att göra menar länsstyrelsen. De vill att företaget ska dömas till böter för det hela. Men på Strängnäs kommun, är man av en annan uppfattning.

Strängnäs kommun som numera är tillsynsmyndighet för sådana här ärenden menar man att syftet med att spränga var att få plan mark och inte att använda jordmassorna och att företaget därför inte gjort något fel.

Länsstyrelsen anser att företaget delvis gett bort massorna och att det är att anse som kommersiell verksamhet. Domen kommunen har stöt sitt ställningstagande på en tidigare dom som går i motsatt riktning.