Asbest i fokus på bygginspektioner i höst

Under hösten ska Arbetsmiljöverket inspektera slumpvis utvalda byggarbetsplatser i Sörmland där det pågår arbete med asbest.  Soptippar som tar hand om asbestavfall ska också kontrolleras. Syftet är att se till att de nya skärpta asbestreglerna efterlevs.Fortfarande avlider fler än 100 personer årligen i lungcancer som följd av exponering för asbest.

Företag som utan tillstånd från Arbetsmiljöverket utför rivningsarbete på ställen där det finns asbest riskerar böter på upp till 50 000 kronor.