von der Esch kräver utökad Estoniagranskning

Sju riksdagsledamöter, bland dom kristdemokraten Björn von der Esch från Vagnhärad, krävde på torsdagen, 12-årsdagen efter Estonias förlisning, att Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, ska granska allt bildmaterial från Estonia och inte bara de två filmer från vraket som den avgående regeringen bett SKL att granska för att ge svar på om filmerna manipulerats och om det syns skador på Estonia.

Riksdagsledamöterna kräver i ett öppet brev till den tillträdande regeringen att SKL:s uppdrag bör utvidgas till att också gälla eventuella aktiviteter vid vraket de närmaste dygnen efter förlisningen, som inte ingår i den granskning som den avgående regeringen beställt.