Budgetproblem i Eskilstuna

Arbetsmarknadsförvaltningen i Eskilstuna flaggar nu för att man inte kommer att klara budgeten i år sedan antalet flyktingar ökat efter att den tillfälliga asyllagen trädde i kraft samtidigt som anhöriginvandringen ökar.

Ökningen ställer krav på mer resurser till flyktingmottagning, språkundervisning och arbeten. Eskilstuna kommuns kostnader väntas öka med två miljoner kronor mer än det som täcks med statsbidrag.