Utvecklingen efter P10

Företagande, utbildning och boende är tre viktiga pelare i den framtida utvecklingen i Strängnäs efter regementet P10:s nedläggning.

En satsning på att förlägga gymnasieutbildning och vuxenutbildning på regementsområdet är en del i utvecklingen. Kommunen ska också marknadsföra sig för att få företagsetableringar, boende och besökare.