Nyfödd föll i golvet

En kvinna från Eskilstuna anmäler Mälarsjukhuset till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN efter en förlossning då hennes nyfödde son föll i golvet.

De enda som fanns i förlossningsrummet när kvinnan födde sin son var kvinnans syster, en kompis och en undersköterska. Det trots att man flera gånger försökt tillkalla hjälp, skriver tidningen Folket.

När kvinnan sen födde sin son föll han i golvet och navelsträngen gick av. Sonen fick sedan ligga på golvet till en barnmorska kom.

Verksamhetschefen på förlossningskliniken säger till tidningen att barnmorskan gjort en felbedömning och att sjukhuset ska anmäla sig själva, en så kallad Lex Maria.