Vattnet fortfarande otjänligt

Det är fortsatt höga bakteriehalter i dricksvattnet i Bälgviken i Eskilstuna. Därför kan kommunen inte godkänna vattenkvaliteten.

Kommunen rekommenderar de boende i området att inte dricka vattnet direkt från kranen utan koka det innan. Det senaste provsvaret påvisar en sjunkande bakteriehalt men den är fortfarande för hög. Resultatet av de nya prover kommunen har gjort blir klara först i nästa vecka.