Nytt system för barnavårdsärenden

Strängnäs kommun kan komma att bli en av de första kommunerna i landet att arbeta på ett nytt sätt inom barnavården.

Det är socialstyrelsen som vill att kommunen ska pröva ett ”kvalitetssystem” för att förbättra utredning, planering och uppföljning. Målet att barnens ställning och rättsäkerhet ska stärkas i barnavårdsärenden.

Går försöket bra är tanken, enligt socialstyrlsen, att alla kommuner i landet ska arbeta på samma sätt. Något som, enligt socialstyrelsen, skulle göra det lättare att följa barnavårdsärenden oavsett vilken kommun det handlar om.