Nyköping går emot miljöföreträdare

Nyköpings kommun håller fast vid att Studsviksområdet ska bli ett allmänt industriområde, när nu Studsvik slutat med sin kärntekniska forskning där. Kommunen går därmed emot bland andra Svenska naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden som vill att det värdefulla skärgårdsområdet återställas som naturområde.

Kommunen måste dock först få igenom en ändring av detaljplanen eftersom nuvarande plan inte tillåter utökad industriverksamhet i området.

I ett brev till länsstyrelsen kräver 17 tunga miljöföreträdare, bland dom svenska naturskyddsföreningens och svenska avdelningen av världsnaturfondens respektive högsta chef att studsviksområdet med sina höga naturmiljövärden ska återgå till naturområde och integreras med dom naturreservat som omger Studsvik.

Men kommunen som ställt sig bakom att kärnavfallsbolaget Studsvik Radwaste ska få öka hanteringen av lågaktiva kärnsopor vill tvärtom ändra detaljplanen så att Radwaste ska kunna fortsätta växa ytterligare och att annan industriell verksamhet ska kunna etableras där.