Olika förklaringar till SD-framgångar

I årets val lyckades Sverigedemokraterna för första gången ta platser i kommunfullmäktige i tre av Sörmlands kommuner: Eskilstuna, Flen och Strängnäs. Men att hitta en gemensam förklaring till partiets framgångar i de här tre kommunerna är inte lätt. Eskilstuna och Flen är två relativt invandrartäta kommuner, vilket skulle kunna var en förklaring, om det inte vore precis tvärtom i Strängnäs.

När kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, socialdemokraten Hans Ekström, kommenterade Sverigedemokraternas framgångar i årets val så var han självkritisk och talade om ett underbetyg för det egna partiets integrationspolitik. Och integrationspolitiken är en viktig fråga i Eskilstuna som har hög andel invånare med utländsk bakgrund. Och det samma borde gälla i Flen där det bor många asylsökande i migrationsverkets bostäder i kommunen.  Men samtidigt som Sverigedemokraterna fick platser i fullmäktige i Flen och Eskilstuna så tog partiet en plats i Strängnäs. En av de kommuner i länet som har lägst andel asylsökande och där andelen invånare med utländsk bakgrund ligger under riksgenomsnittet.

Och så här splittrade är bilden Sverigedemokraternas framgångar även i resten av landet säger Sigrid Saveljeff, forskare på Malmö högskola.  

De högerpopulistiska partierna i Europa vinner en stor del av sina röster på orter som förlorat många industrijobb, säger Sigrid Saveljeff, och till de högerpopulistiska partierna i Europa räknar hon också Sverigedemokraterna. Och det skulle kunna ju kunna vara en förklaring till att partiet gått särskilt starkt fram i den gamla industristaden Eskilstuna där arbetslösheten numera är hög.