P10-området måste saneras

Försvaret måste nu sanera en rad förorenade områden vid nedlagda förband - bland annat vid P10 i Strängnäs. Det gäller oljespill och tungmetaller från ammunition och sprängämnen. Det här rapporterar ekot. Andra gamla förbandsområden som måste miljösanseras finns i Östersund, Vaxholm och på Muskö.

Bland de värst förorenade är tunnlar in till dockorna på Muskö i Stockholms skärgård. Där finns giftiga båtbottenfärger, som innehåller tenn-organiska föreningar och PCB, ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer.