Hyresgästföreningen kräver sänkta hyror

Hyresgästföreningen kräver redan nu sänkta eller oförändrade hyror till nästa år i länet. Tord Wallin, förhandlingschef för Hyresgästföreningen Region Mitt, menar att det finns utrymme för sänkta hyror i flera bostadsföretag i regionen. Enligt honom är utgångspunkten nu alltså att hyrorna inte ska höjas, snarare tvärt om.

Hyresgästföreningen tycker också att stora medlemsgrupper fått det sämre, till exempel ensamstående och pensionärer. 

Hyresgästföreningen Region Mitt förhandlar hyror för drygt 100 000 lägenheter i 55 kommunala bostadsföretag i Dalarna, Södermanland, Värmland och Örebro län.