"Katastrof för Mälardalen"

Det är en katastrof för Mälardalsregionen att den borgerliga alliansen nu vill slopa planerna på en citytunnel inne i Stockholm. Det menar flera av kommunalråden i Sörmland. Citytunneln skulle göra det möjligt för fler tåg att passera Stockholm, bland annat ut mot Mälardalen, men nu ändras alltså de planerna.

Banverkets regionchef Kjell-Åke Averstad säger att det är mycket tveksamt om ett tredje spår uppe på marken skulle ta kortare tid än att bygga än Citybanan. Och när det gäller kostnaden så har tidigare utredningar visat att ett tredje spår skulle bli billigare än Citybanan, men banan skulle å andra sidan ha större kapacitet med fyra spår istället för tre.