Sörmländsk oro för framtida uranbrytning

Sverige kan i framtiden bli tvingat att bryta uran om det skulle uppstå en brist på uran inom EU. Det är konsekvensen av det avtal som skrevs då Sverige blev EU-medlem 1995. De senaste åren har priserna på uran stigit med flera hundra procent och om tankarna på en utbyggnad av kärnkraften blir verklighet, finns oro för att Sverige inte kan motsätta sig ett krav från EU. Björn von der Esch som är avgående kristdemokratisk riksdagsledamot från Sörmland menar att risken nu finns att man i framtiden kommer att bryta uran i Sverige.

I Euratomfördraget som skrevs under när Sverige blev medlem i EU står det att den Europeiska atomenergigemenskapen är ägare till allt uran inom EU. Den europeiska bränsleförsörjningsbyrån i Luxemburg, som jobbar efter Euratomfördraget, kan alltså vid ett läge då det blir ont om bränsle för de europeiska kärnkraftverken kräva att uran i Sverige skall erbjudas till de som behöver det inom den europeiska unionen.

Avtalet kom till redan 1958 och då man trodde att uran skulle kunna bli en bristvara. Den situationen har hittills aldrig uppkommit och därför har bränsleförsörjningsbyrån i Luxemburg aldrig behövt använda sig av den ägande och optionsrätt som finns i avtalet.

Men Euratomfördraget finns kvar i sin ursprungliga form när det gäller äganderätten över uran, och juristen Thomas Erhag på Göteborgsuniversitet som är specialiserad på EG rätt och då speciellt Euratomfördraget säger att om det av någon anledning blir brist på uran i Europa och man inte längre kan importera den uran som idag tas ifrån tillexempel Kanada, Australien, Ryssland och Namibia så skulle Euratomfördraget kunna tvinga fram uranbrytning i Sverige.

Reporter Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se