Miljöpartist kritisk mot vägplaner

Miljöpartisten Gunvor G Eriksson, riksdagsledamot från Sörmland, är kritisk mot att den nya borgerliga regeringen tänker lägga intäkterna från trängselavgifterna i Stockholm på fler vägar. Hon menar att det kommer att påverka kollektivtrafiken på ett dåligt sätt och att Sörmland kommer att drabbas negativt av det hela eftersom det hindrar utvecklingen av järnvägstrafiken från länet till Stockholm.