Stridsåtgärder mot Strängnäs kommun

Det oberoende fackförbundet Syndikalisterna i Strängnäs har nu återigen hamnat i konflikt med Strängnäs kommun och syndikalisterna har nu tagit till stridsåtgärder, i form av en städblockad, mot kommunen. Nyligen avgjordes en tvist i Arbetsdomstolen där Strängnäs kommun tvingades betala skadestånd till syndikalisterna efter förhandlingsvägran.

Den här gången rör tvisten en anställd hos kommunen som efter föräldraledigheten fick nya arbetstider som han menar inte passar med hans livssituation. Enligt syndikalisterna saknas intresse från kommunen att lösa situationen och om man inte kommer fram till en lösning så hotar ytterligare stridsåtgärder från facket.