Samarbete höjer trafiksäkerheten

I oktober kommer landstinget Sörmland att börja samarbeta med Vägverket genom att registrera de trafikskadade som söker till akutmottagningarna i länet.

Statistiken ska sedan användas av Vägverket i förebyggande syfte genom att de ska försöka skapa en säkrare trafikmiljö med hjälp av vad de kan utläsa från informationen.

Tidigare har polisen registrerat sådan här information, men då har vissa typer av olyckor inte kommit med i statistiken säger Håkan Svenson på Vägverket i Mälardalen.