Vingåker drar in på hemtjänsten

Vingåkers kommun vill göra besparingar inom hemtjänsten eftersom kostnaderna ökat kraftigt. Bland annat blir trygghetslarm och mat dyrare.

Socialnämnd föreslår att avgiften för trygghetslarm ska höjas för de äldre från 20 kronor till 200 kronor och att avgiften för maten ska höjas med åtta kronor per portion. Nämnden vill också att avgiften för hemsjukvård ska höjas.

Hemtjänstinsatserna ska dessutom begränsas till tre timmar per dygn och den som behöver mer stöd en så ska erbjudas ett annat boende.

Socialnämnden är inte enig och nu ska förslagen upp i kommunstyrelsen nästa vecka.