Fortsattfarande otjänligt vatten i Flen

Det är fortfarande för höga bakteriehalter i dricksvattnet i området Bälgviken, för att vattnet ska kunna drickas. Ett nytt provsvar visar att antalet bakterier visserligen minskat, men alltså inte i tillräckligt hög grad. Det har nu gått snart en månad sen vattnet i området gick att dricka och de som bor i Bälgviken har i våra tidigare sändningar uttryckt missnöje med att det tagit så lång tid för kommunen att få ordning på vattnet och att informationen om