Demensvården i Flen ska förbättras

Med relativt enkla medel har demensvården i Flen blivit bättre för både de som vårdas och för de som arbetar inom vården. Under årets första sex månader har Flens kommuns äldreomsorg bedrivit ett projekt där man bland annat tagit tillvara på idéer från dem som arbetar inom vården.

Karita Leppakorpi är sjuksköterska på Grönvikens äldreboende i Flen och hon säger att hon märker att de boende mår bättre av de förändringar som nu gjorts.

Alla som varit delaktiga i projektet har fått lära sig en metod som kallas för genombrottsmetodiken. Metoden går ut på att man gör små förändringar, sen mäter man att om förändringen har skapat förbättringar eller inte.

- Det är förbättringarna man vill komma åt med det här för att minska oron och öka välbefinnandet, säger Sofia Kilat som är demensansvarig i Flens kommun.

Reporter Tomas Wahlund
tomas.wahlund@sr.se