Metod vid Mälarsjukhuset kan vara dödlig

En ny behandling för att minska risken för förträngningar i blodkärlen kan i stället öka risken för plötslig död, varnar flera framstående hjärtläkare. Behandlingen utförs med hjälp av så kallade läkemedelsstentar som kom ut på marknaden i slutet av 2002. I dag har de ersatt mer än hälften av de klassiska metallstentarna. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna används metoden i över 90 procent av fallen.

- Den utbredda användningen är upprörande. Hade det här varit ett läkemedel hade det aldrig blivit godkänt. Vi vet alldeles för lite om riskerna på lång sikt, säger Lars Grip, verksamhetschef på kardiologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till tidningen Expressen.

Läkemedelsstentarna har varit hett omdebatterade i internationella medicintidskrifter på sistone. En stent är ett litet rörformat metallnät som kan sättas in i ett blodkärl efter exempelvis en ballongvidgning för att minska risken för nya förträngningar i kärlet. De nyare varianterna utsöndrar också låga doser av bland annat celldelningshämmande läkemedel, som ytterligare minskar risken för nya förträngningar.

Problemet är att den samtidigt, på några års sikt, verkar öka risken för så kallade stenttromboser som ofta ger mycket allvarliga biverkningar - plötslig död eller omfattande hjärtinfarkt. Flera hjärtläkare har varnat för just detta i tidskriften Läkartidningen. Uppskattningsvis är risken två till tre gånger så stor vid användning av läkemedelsstentar jämfört med vanliga metallstentar, enligt exempelvis docent Peter Eriksson, överläkare vid hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus.