Miljonminus för hälso- och sjukvården

Efter åtta månader pekar prognoser på att det ekonomiska resultatet för Hälso- och sjukvården i Sörmland blir 78 miljoner minus. Det visar en rapport från landstinget. Resultatet förra året låg på minus närmare 94 miljoner kronor. I år har kostnaderna för utomlänsvård ökat kraftigt och det har också personalkostnaderna gjort.