Arbetare fick problem vid husbygge

Byggnadsarbetare vid Peabs husbyggen på B-plan i Eskilstuna fick för några veckor sedan utslag och problem med andningen. Efter att prover tagits på byggnadsmaterialet visade det sig att det fanns metylenklorid i väggarna. Men det är fortfarande okart vad som orsakat arbetarnas problem, säger verksamhetschef Göran Stridh vid yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Metylenklorid är ett klorerat lösningsmedel som tidigare användes för rengöring och avfettning. Enligt miljöchefen i Eskilstuna, Ingela Hiltula, förbjöds ämnet i Sverige 1993, men får fortfarande importeras.

Peab Bostads AB uppger sig känna till händelsen och säger att de förproducerade byggmodulerna kommer från Danmark. Verksamhetschef Göran Stridh vid yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, menar dock att metylenklorid inte kan ligga bakom byggnadsarbetarnas besvär.

- Det ingick i limmet som använts. Men det var så ytterst små mängder, lite mer än ingenting, så det kan inte vara orsaken, säger Göran Stridh till Folket.

- Vi vet inte vad de blivit sjuka av. Ämnet finns i små mängder, men utöver det finns kemiska ämnen som är mycket förekommande i inomhusmiljöer, säger Stridh till SR Sörmland. Slutsatsen är att man inte vet vad de blivit sjuka av, menar Stridh som vill förtydliga att metylenklorid inte bildar senapsgas som tidigare påståtts.

SR Sörmland