Minusresultat för länets sjukvård

Efter åtta månader pekar prognoser på att det ekonomiska resultatet för Hälso- och sjukvården i Sörmland blir 78 miljoner minus. Det visar en rapport från landstinget.

Trots att prognosen pekar på att stort minus så är resultatet en förbättring från förra året när resultatet låg på minus närmare 94 miljoner kronor.

I år har kostnaderna för utomlänsvård ökat kraftigt, och det har även personalkostnaderna.