Överskott för landstinget

Landstinget räknar med ett överskott i år på 54 miljoner. Det positiva resultatet beror främst på ökade skatteintäkter, minskade sjukskrivningar och lägre kostnader för bland annat administration.