Tillväxtregionen växer

Flens kommun kan komma att ingå i Stockholm buissiness alliance som är ett näringspolitiskt samarbete med kommunerna i Mälardalen.

Kommunerna ska samlas några gånger om året och diskutera hur tillväxten ska främjas och hur Mälardalen ska utvecklas till ”Europas främsta tillväxtregion”, som är målet för den nya organisationen.