Ungdomar dricker mindre alkohol

Ungdomar dricker allt mindre alkohol. Det visar en undersökning som Folkhälsoinstitutet har gjort.

Enligt undersökning har antalet 15-åriga flickor som berusat sig minst fyra gånger på ett år sjunkit från drygt 20 procent för fem år sedan till 15 procent i år. Minskningen är ungefär lika stor bland pojkar i samma åldersgrupp.

Robert Andberg är ordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund och han är nöjd med utvecklingen när det gäller alkoholkonsumtionen bland unga. När det gäller de äldre, är det dock sämre ställt.