Allergi på förskola - nu hotar böter

Arbetsmiljöverket kräver nu att Eskilstuna kommun i det närmaste totalsanerar förskolan på Fröslundavägen, annars tvingas kommunen betala böter på 800 000 kronor.

Problemen är inte nya, men först nu ska det bli en genomgripande ombyggnad.

Det var Jaana Peura som till slut tröttnade och 2002 anmälde hälsoproblemen på förskolan. Arbetsmiljöverket ställde sen krav på att kommunen skulle åtgärda bristerna som påverkade personalens hälsa på olika sätt.

Men trots att kommunen bytte panel, dränerade runt grunden och annat så kvarstod problemen. Och nu kräver verket att kommunen ska sanera bort allt material och vidta de övriga åtgärder som krävs för att personalen inte längre ska drabbas av olika åkommor när de är på sin arbetsplats.