Fler skadade vid övergångsställen

Det har blivit farligare att gå över gatan sedan den nya så kallade zebralagen infördes år 2000, alltså att bilisterna ska lämna företräde vid övergångsställen. Det konstaterar, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i en ny studie. De lindriga skadorna har ökat med ungefär 15 procent.

Lagen fungerar inte, det menar Joakim Gillberg från Eskilstuna. Enligt honom stannar helt enkelt inte bilisterna vid övergångsställena.

Då lagen just hade införts, i maj 2000, stannade ungefär varannan bil för de gående vid övergångsställen, enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Fotgängarna har ett ansvar att söka ögonkontakt med bilisten, för att vara säker på att hon eller han har sett de gående och faktiskt tänker stanna. Men många fotgängare invaggas i falsk trygghet och ser inte upp, det menar Ruben Börjesson, trafikpolis i Sörmland.