Ambulanspersonal får ta kommando

All ordinarie ambulanspersonal i Sörmland har nu fått utbildning i att ta kommandot vid större olyckor. Med större olyckor menas att fler än tre personer är inblandade. Det är då personalen i den första ambulansen på plats som ska ansvara för säkerhet, logistiken på plats och kontakterna med sjukhusen. Det är fortfarande sjuksköterskor eller läkare som har det medicinska ansvaret - men ambulanspersonalen ska kunna arbetsleda insatserna.