Del 4 av 5 Den goda viljan

Alla älskar stig – del 4


En flyktingförläggning för ensamkommande barn har galainvigning i Fagersta. Integrationsministern Tobias Billström är på plats liksom de stolta lokalpolitikerna Jan Johansson och Stig Henriksson. De får beröm för sitt goda integrationsarbete. Under sommaren har plötsligt en stor grupp Somalier flyttat till Fagersta. Kommunen arbetar utifrån sina förutsättningar för att alla nya Fagerstabor ska integreras friktionsfritt. Det går sådär...
 
Del 4 av 5 om det politiska dramat runt valet i Fagersta hösten 2010