Dålig demokrati i landstinget

Demokratin inom landstinget fungerar inte. Beslut som fattats följs inte upp och informationen om vad som händer i landstinget är för dålig. Det menar miljöpartiet.
Miljöpartiet är alltså kritiska till att beslut som fattas i landstinget inte följs upp. Miljöpartiet tycker att detta är allvarligt och tror att detta bland annat kan leda till att färre personer vill engagera sig politiskt. För att komma till rätta med det som Miljöpartiet upplever som ett problem med demokratin inom landstinget, kräver nu partiet ett svar från landstinget om vad som har hänt med fattade beslut.