Vägverket vill inte minska saltet

På Vägverket är man medveten om att saltet som dom använder mot halka på vintern kan ställa till framtida miljöproblem när det rinner ut i Vättern, men ändå har man inga planer på att minska vägsaltet.
På 30 år har salthalten i sjön ökat med 25 procent. Varje år häller Vägverket ut ungefär 6000 ton salt på vägarna runt Vättern enligt beräkningar som Vätternvårdsförbunet har gjort. Det här tror man är den största enskilda källan till att salthalten i sjön har ökat så mycket. Ungefär en tredjedel av allt salt som rinner ut i Vättern kommer från vägarna och vägsträckorna som finns i Jönköpings kommun. Trots det säger Beiet Ivarsson att man nu i länet som helhet saltar hälften så mycket som för ungefär åtta år sedan. Men det är främst på mindre vägar man saltar mindre. På E4an till exempel som sträcker sig ungefär fyra mil längs med Vättern vill man inte minska saltningen på grund av att man tror att fler olyckor skulle inträffa. Det finns inte heller några bra alternativ för större vägar när halkan kommer. Kalciummagnesiumacetat fungerar också men det är ungefär 30 gånger dyrare än salt och sand är heller inget bra alternativ för större vägar