Jönköpings län går mot strömmen

Konkurserna i Jönköpings län minskade under det första halvåret i år, jämfört med samma period förra året, trots att konkurserna i landet fortsätter att öka.
Under det första halvåret i år har antalet konkurser i landet ökat med 10%, men i Jönköpings län så har konkurserna minskat med 8%. Det ekonomiska läget för många stora företag har varit bekymmersamt den senaste tiden, och detta drabbar många underlevrantörer. I länet finns det många företag som arbetar som just underlevrantörer trots det är konkurserna få. Enligt P-O Norlander på företagarnas riksorganisation så är förklaringen till minskningen att många företag i länet har en välfylld kassa som klarar även en nedgång i konjunkturen.