Maxtaxa i Kulturskolan önskas

Vänsterpartiet i Jönköping vill införa maxtaxa i Kulturskolan.
Vänsterpartiet menar att alla barn, oavsett social bakgrund, ska ges möjligheter att kunna delta i Kulturskolans verksamheter. I en motion till kommunfullmäktige i Jönköping föreslår tre vänsterpartister att maxtaxan konstrueras så att första barnet ska betala full avgift - precis som idag. Förändringen är att andra barnet betalar halv avgift och tredje barnet kvarts avgift.